แฉด SHAD
Cases
กล่องอเนกประสงค์
Fitment Kits
อุปกรณ์ขายึด
Baseplate
จานรอง
Motorcycle Bracket
ขายึดรถแบบพิเศษ
Accessories & Replacement Part
อุปกรณ์เสริมและอะไหล่ทดแทน
แคปป้า/ จีวี่ KAPPA/GIVI
Cases
กล่องอเนกประสงค์
Fitment Kits
อุปกรณ์ขายึด
Baseplate
จานรอง
Motorcycle Bracket
ขายึดรถแบบพิเศษ
Accessories & Replacement Part
อุปกรณ์เสริมและอะไหล่ทดแทน
Products Fitment Kits Motorcycle Bracket KAWASAKI ZX1000 (2016-2017)
Motorcycle Bracket
KAWASAKI ZX1000 (2016-2017)
Motorcycle BracketS

K0ZS11ST-TOP MASTER เหล็กท้าย

6,000 บาท
K0ZS11ST เป็นขายึดเหล็กสำหรับใช้รองรับกล่องท้ายของ SHAD® ได้ทุกรุ่น พร้อมรองรับการติดตั้งไฟเบรค SHAD-LED Stoplight ใต้จานรองทุกรุ่นของ SHAD®

SHAD® TOP MASTER bracket is designed to accommodate all SHAD® top cases and accommodate the mounting of SHAD-LED Stoplight under all SHAD® Baseplates.

K0ZS16IF-3P SIDE MASTER เหล็กข้าง

8,000 บาท
K0ZS16IF เป็นขายึดเหล็กสำหรับใช้รองรับกล่องข้างของ SHAD® รุ่น SH36 โดยเฉพาะ มาพร้อมกัน 2 ข้าง สามารถติดตั้งได้ทันที 
ไม่ต้องอาศัย ชุดเหล็ก Kit พ่วงข้าง 
 
These 3P Side Master brackets come as a pair to accommodate SHAD® SH36 side cases. These side brackets can be fixed directly onto the bike. 
NOT NEED any "Kit" brackets.
ที่อยู่ : 557 ถนนประชาธิปก แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
website : www.thaimotorbox.com Email : thaimotorbox@gmail.com, thitinan@msn.com
Copyright © 2009 Thai Motor Box All rights reserved. Powered by QPlusHost.com