แฉด SHAD
Cases
กล่องอเนกประสงค์
Fitment Kits
อุปกรณ์ขายึด
Baseplate
จานรอง
Motorcycle Bracket
ขายึดรถแบบพิเศษ
Accessories & Replacement Part
อุปกรณ์เสริมและอะไหล่ทดแทน
แคปป้า/ จีวี่ KAPPA/GIVI
Cases
กล่องอเนกประสงค์
Fitment Kits
อุปกรณ์ขายึด
Baseplate
จานรอง
Motorcycle Bracket
ขายึดรถแบบพิเศษ
Accessories & Replacement Part
อุปกรณ์เสริมและอะไหล่ทดแทน
Products Accessories & Replacement Part Z113 Base plate จานรอง
Z113 Base plate จานรอง
Z113 Base plate supports GIVI Monolock top case.
**This is just the plain base plate without cover and screw set. To purchase the complete set please refer to Z113C

Z113 เป็นจานรองใช้รองรับกล่องอเนกประสงค์ GIVI ในระบบ Monolock
**นี่คือจานรองที่ยังไม่รวมแผ่นปิดและชุดน็อต หากต้องการซื้อชุดเต็ม กรุณาระบุว่า Z113C
650 บาท
ที่อยู่ : 557 ถนนประชาธิปก แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
website : www.thaimotorbox.com Email : thaimotorbox@gmail.com, thitinan@msn.com
Copyright © 2009 Thai Motor Box All rights reserved. Powered by QPlusHost.com