แฉด SHAD
Cases
กล่องอเนกประสงค์
Fitment Kits
อุปกรณ์ขายึด
Baseplate
จานรอง
Motorcycle Bracket
ขายึดรถแบบพิเศษ
Accessories & Replacement Part
อุปกรณ์เสริมและอะไหล่ทดแทน
แคปป้า/ จีวี่ KAPPA/GIVI
Cases
กล่องอเนกประสงค์
Fitment Kits
อุปกรณ์ขายึด
Baseplate
จานรอง
Motorcycle Bracket
ขายึดรถแบบพิเศษ
Accessories & Replacement Part
อุปกรณ์เสริมและอะไหล่ทดแทน
Products Accessories & Replacement Part Z115 STOPCORD สายรั้งฝากล่อง
Z115 STOPCORD สายรั้งฝากล่อง
สายรั้งทำหน้าที่รั้งฝากล่องอเนกประสงค์ให้เปิดอยู่ในตำแหน่งที่เหมาสม เพื่อป้องกันสัมภาระที่วางซ้อนกันหลายชั้นล้นออกมา ใช้เป็นอะไหล่ทดแทนเมื่อสึกหรอตามกาลเวลา


This replacement stopcord is used for top cases which positioned the lid at the suitable angle to prevent items installed inside falling out.

300 บาท
ที่อยู่ : 557 ถนนประชาธิปก แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
website : www.thaimotorbox.com Email : thaimotorbox@gmail.com, thitinan@msn.com
Copyright © 2009 Thai Motor Box All rights reserved. Powered by QPlusHost.com