About Us
แนะนำตัว
ประโยชน์ที่ท่านจะได้จาก
กล่องอเนกประสงค์
วิธีการติดตั้ง
 
การติดตั้งไฟเบรค
กล่องท้ายรถอเนกประสงค์ GIVI.
+ สำหรับกล่องที่มาพร้อมชุดไฟเบรค กรุณาใช้ อุปกรณ์พ่วงสายไฟ ที่มีให้มาในชุด เพื่อพ่วงสายเบรค รถจักรยานยนต์ เข้ากับสายไฟเบรคกล่องท้ายรถอเนกประสงค์ GIVI.
+ การใช้อุปกรณ์พ่วงสายไฟนี้จะเป็นการหลีกเลี่ยงการใช้เทปกาวพันรอบสายไฟที่เหนียวเหนอะหนะ และ เป็นวิธีการพ่วงสายไฟที่มีความแน่นหนา
 

การติดตั้งขายึด MONORACK®
 

MONORACK® เป็นขายึดเหล็ก ทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างการยึดเข้ากับรถจักรยานยนต์กับกล่องท้ายรถอเนกประสงค์ GIVI
เราขอให้รายละเอียดการติดตั้งขายึดกล่องอเนกประสงค์จีวี่ดังนี้:-
 
1. ถอดเหล็กจับเดิมออกโดยไขน็อตออก
2. แทนที่ด้วยขายึดโดยไขน็อตเข้า
3. แยกฝาปิดจานรองออกจากกัน
4. นำชุดน็อตออกมาจะเห็นว่ามีรายการดังนี้

    น็อตตัวผู้สี่ตัว
    แหวนกลมแปดตัว
    แหวนเหลี่ยมสี่ตัว
    เหล็กดามรูปตัว W สี่ตัว
    น็อตตัวเมียสี่ตัว
    น็อตจิ๋วสีดำสองตัว                                             
 
 
 5. วางจานรองลงบนแป้นของขายึดโดยเลือกตำแหน่งวางให้พ้นเบาะ
 6. วางชุดน็อตลงบนช่องสี่เหลี่ยมของจานรองโดยวางแยกสี่มุมให้   
      ห่างออกจากกันเพื่อความมั่นคง 
 7. วิธีการคือ...วางแหวนเหลี่ยมสี่ตัวลงบนจานรองในตำแหน่งที่เลือก
 8. จากนั้นเทินด้วยแหวนกลม...แล้วจึงสอดน็อตตัวผู้ลงไปจนทะลุด้าน
      ล่าง......ทำให้ครบสี่จุด
 9. ทีนี้มองจากด้านล่าง...สอดเหล็กดามรูปตัว W ขึ้นไปให้รับกับร่อง
      ของขายึดที่อยู่ห่างจากกัน...จะเห็นว่าตัว W มีท้องช้างสองแห่ง...
      ต้องให้ท้อง
ช้างที่ว่ายึดอยู่กับร่องที่อยู่ห่างกัน(ตามภาพประกอบ)
10. ทีนี้สอดแหวนกลมแล้วไขน็อตตัวเมียให้แน่น....ทำให้ครบสี่จุด
11. นำฝามาปิดจานรอง...ให้เขี้ยวของฝาปิดอยู่ข้างใน
12. ไขน็อตจิ๋วให้แน่นทั้งสองจุด
13. เสร็จเรียบร้อย                

การติดตั้งขายึด HEAVYDUTY MONORACK®

HEAVYDUTY MONORACK® เป็นขายึดเหล็ก เช่นเดียวกับ MONORACK® มีความแข็งแรงเป็นพิเศษ ด้วยการออกแบบขายึดออกเป็น 2 ขา ทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างการยึดเข้ากับรถจักรยานยนต์กับกล่องท้ายรถอเนกประสงค์ GIVI
เราขอให้รายละเอียดการติดตั้งขายึดกล่องอเนกประสงค์จีวี่ดังนี้:- 

การติดตั้งขายึดรุ่น HR4

1. ถอดเหล็กจับเดิมออกโดยไขน็อตออก
2. แทนที่ด้วยขายึดและเหล็กพ่วงโดยไขน็อตเข้าตามคู่มือติดตั้งของรถ
    แต่ละรุ่น
3. สวมเหล็กเกลียวทรงกลมเข้าช่องวงกลมที่ปลายขายึด
4. สวมตัวปรับองศาทับเข้าไปแล้วเลือกองศาที่ต้องการ
5. วางแป้นมีร่องสีดำลงบนตัวปรับองศาแล้วไขน็อตผ่านรูกลมจนเข้าไป
    ขบกับเหล็กเกลียวทรงกลม...ทำให้แน่นทั้งสองข้าง
6. นำจานรองมาติดตั้งเข้ากับขายึด
7. แยกฝาปิดจานรองออกจากกัน
8. นำชุดน็อตออกมาจะเห็นว่ามีรายการดังนี้

    น็อตตัวผู้สี่ตัว
    แหวนกลมแปดตัว
    แหวนเหลี่ยมสี่ตัว
    เหล็กดามรูปตัว W สี่ตัว
    น็อตตัวเมียสี่ตัว
    น็อตจิ๋วสีดำสองตัว                                             

 9. วางจานรองลงบนแป้นมีร่องสีดำโดยเลือกตำแหน่งวางที่เหมาะสม
10. วางชุดน็อตลงบนช่องสี่เหลี่ยมของจานรองโดยวางแยกสี่มุมให้ 
      ห่างออกจากกันเพื่อความมั่นคง 
11. วิธีการคือ...วางแหวนเหลี่ยมสี่ตัวลงบนจานรองในตำแหน่งที่เลือก
12. จากนั้นเทินด้วยแหวนกลม...แล้วจึงสอดน็อตตัวผู้ลงไปจนทะลุด้านล่าง......ทำให้ครบสี่จุด
13. ทีนี้มองจากด้านล่าง...สอดเหล็กดามรูปตัว W ขึ้นไปให้รับกับแป้นมีร่องสีดำ
14. ทีนี้สอดแหวนกลมแล้วไขน็อตตัวเมียให้แน่น....ทำให้ครบสี่จุด
15. นำฝามาปิดจานรอง...ให้เขี้ยวของฝาปิดอยู่ข้างใน
16. ไขน็อตจิ๋วให้แน่นทั้งสองจุด
17. เสร็จเรียบร้อย

การติดตั้งขายึดรุ่น HR3 และรุ่น FZ
 
1. ถอดเหล็กจับเดิมออกโดยไขน็อตออก
2. แทนที่ด้วยขายึดและเหล็กพ่วงโดยไขน็อตเข้าตามคู่มือติดตั้งของรถ
    แต่ละรุ่น
3. นำจานรอง M5M หรือ M5 มาติดตั้งเข้ากับขายึด
4. นำชุดน็อตออกมาจะเห็นว่ามีรายการดังนี้

    น็อตตัวผู้สี่ตัว
    แหวนกลมแปดตัว
    น็อตตัวเมียสี่ตัว
    ฝาจุกปิดช่องน็อตหกตัว                                             

5. วางจานรองลงบนขายึดที่กำหนดตำแหน่งวางให้แล้ว
6. วางแหวนกลมลงบนช่องน็อตของจานรองตามตำแหน่งที่กำหนดไว้ให้ 
    จากนั้นสอดน็อตตัวผู้ลงไปจนทะลุด้านล่าง......ทำให้ครบสี่จุด
7. ทีนี้มองจากด้านล่าง...สอดแหวนกลมแล้วไขน็อตตัวเมียให้แน่น....ทำ
    ให้ครบสี่จุด
8. นำฝาจุกมาปิดช่องน็อตให้ครบหกจุด
9. เสร็จเรียบร้อย

TO OPEN THE BOX
ขั้นตอนการเปิดฝากล่องท้ายรถอเนกประสงค์
 
Hinge Lock One Button System การล็อกบานพับ ระบบปุ่มเดียว  
 หมุนกุญแจไปทางซ้าย
ดันบานพับล่างพร้อมปลด
ตะขอบานพับบนออก
เปิดฝาขึ้น
Micro2 Lock Two Button System การล็อกบานพับ ระบบสองปุ่ม
 
 
 หมุนกุญแจไปทางซ้าย
กดปุ่มบน
เปิดฝาขึ้น 
TO DETACH THE BOX 
การถอดกล่องท้ายรถอเนกประสงค์ links:

Hinge Lock For Both System การล็อกบานพับ ทั้งสองระบบ  
 หมุนกุญแจไปทางซ้าย
 กดปุ่มใต้ช่องกุญแจ
ถอดออกจากจานรอง 
ที่อยู่ : 557 ถนนประชาธิปก แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
website : www.thaimotorbox.com Email : thaimotorbox@gmail.com, thitinan@msn.com
Copyright © 2009 Thai Motor Box All rights reserved. Powered by QPlusHost.com